บริษัท นครหลวง เทคโนโลยี่ จำกัด, บริษัท นครหลวง อีควิทปเม้น จำกัด และบริษัท นครหลวง อินเตอร์เทรด จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2537 กลุ่ม บริษัทในเครือ นครหลวง เป็นบริษัทฯ ที่จัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ท่อทองแดงเส้นตรง...

 
 
© Copyrights 2012 www.nakornlaungequipment.com, www.nakornlaungintertrade.com, www.nakornlaungtechnology.com. All rights reserved.
Designed by
jaja.